chinook هم مدافعان حرم شهدای مدافع حرم همسر مدافع حرم

chinook هم: مدافعان حرم شهدای مدافع حرم همسر مدافع حرم همسر شهید مدافع حرم

گت بلاگز اخبار پزشکی لیوان های طرح دار جهت سلامت مضر هستند

مطالعه تازه نشان می دهد لیوان های طرح دار قشنگ به نظر می رسند ولی جهت سلامت مضر هستند. 

لیوان های طرح دار جهت سلامت مضر هستند

لیوان های طرح دار جهت سلامت مضر هستند

عبارات مهم : سلامت

مطالعه تازه نشان می دهد لیوان های طرح دار قشنگ به نظر می رسند ولی جهت سلامت مضر هستند.

به گزارش مهر، مطالعه نشان داد رنگ مورد استفاده بر روی شیشه لیوان می تواند حاوی مقادیر سمی سرب و کادمیوم باشد، از اینرو خطرات سلامت زیاد کردن می یابد.

لیوان های طرح دار جهت سلامت مضر هستند

یافته ها نشان داد در لیوان های لعاب دار طراحی شده، ورقه های رنگ غالباً بر روی لیوان هستند و می توانند در طولانی مدت بلعیده شوند و جهت سلامت انسان خطر دارد.

در این مطالعه، محققان دانشگاه پلایموث انگلستان ۱۹۷ آزمون بر روی لیوان های نو و دست دوم انجام دادند.

مطالعه تازه نشان می دهد لیوان های طرح دار قشنگ به نظر می رسند ولی جهت سلامت مضر هستند. 

آنها به وجود سرب در ۱۳۹ مورد و کادمیوم در ۱۳۴ مورد بر روی سطح لیوان پی بردند که گاهاً بیش از ۱۰۰۰ برابر زیاد از حد مجاز بود.

اندرو ترنر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «وجود مواد خطرناک در رنگ و لعاب لیوان های تزئین شده است دارای عوارض آشکاری جهت سلامت انسان و محیط زیست هستند. یافتن این میزان اوج سرب و کادمیوم بر روی سطح خارجی لیوان و اطراف لبه آن، حقیقتاً تعجب آور است.»

ترنر در ادامه می افزاید: «خطرات سلامت ناشی از بلع این میزان مواد در طولانی مدت خطرناک هست. از اینرو باید این صنعت مورد توجه فوری قرار گیرد.»

لیوان های طرح دار جهت سلامت مضر هستند

در این مطالعه، انواع لیوان ها با استفاده از اسپکترومتر فلورسنت اشعه ایکس (XRF) ارزیابی شدند.

غلظت سرب موجود از حدود ۴۰ تا ۴۰۰ هزار بخش در هر میلیون (ppm) و میزان کادمیوم از حدود ۳۰۰ تا ۷۰ هزار ppm بود. طبق اعلام اداره محیط زیست آمریکا، میزان مجاز استفاده از رنگ بر روی لیوان اشامیدنی به ترتیب جهت سرب و کادمیوم ۲۰۰ و ۸۰۰ ppm است.

مطالعه تازه نشان می دهد لیوان های طرح دار قشنگ به نظر می رسند ولی جهت سلامت مضر هستند. 

واژه های کلیدی: سلامت | لیوان | مطالعه | استفاده | انسان و محیط | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog